Hoe lang is alcohol in het bloed aantoonbaar?

De CBR alcoholtest wordt opgelegd na het rijden onder invloed van alcohol. De maatregel wordt niet altijd terecht opgelegd en je kunt je er ook tegen verweren. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn om in beroep te gaan tegen de opgelegde CBR-test, ook wel rijgeschiktheidstest genoemd.
Heeft het CBR jou een test opgelegd voor het rijden onder invloed van alcohol? Dan vind je hier belangrijke informatie bij ons

Voorwaarden CBR-keuring alcohol

Het CBR kan slechts in een beperkt aantal gevallen iemand verplichten om een blaastest te ondergaan. In het Besluit rijgeschiktheid 2011 staat in welke gevallen het CBR iemand kan verplichten mee te werken aan een CBR-controle (rijgeschiktheidstest) voor het rijden onder invloed van alcohol.
Dit zijn de volgende gevallen:

Als je een ademalcoholgehalte hebt van meer dan 785 μg/l of een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,8 ‰.
Als je de afgelopen vijf jaar hebt deelgenomen aan het Alkolock Short Programme (ALP).
Als u in de afgelopen vijf jaar bent onderworpen aan een rijtest voor rijden onder invloed van alcohol
Als u niet kunt deelnemen aan het Alkolock-programma (ALP) omdat u alleen een rijbewijs categorie A (motor) hebt

Bestuurder?

Daarnaast kan een CBR-controle na rijden onder invloed alleen worden uitgevoerd bij bestuurders van motorvoertuigen. Het is belangrijk dat de politie je heeft betrapt op het rijden. Als niet duidelijk is of je aan het rijden was, moet je altijd bezwaar maken tegen de opgelegde CBR-controle. Twijfel je over de mogelijkheden van een bezwaar, neem dan contact op met een advocaat die gespecialiseerd is in CBR-zaken!

Alcoholonderzoek juist verlopen

cbr bloedonderzoek

Het alcoholonderzoek is met de nodige waarborgen omgeven. De politie dient deze strikt op te volgen. De regels die gelden voor het alcoholonderzoek staan allen vermeld in het Besluit Alcoholonderzoeken. Zo moeten er minimaal 20 minuten zitten tussen de eerste blaastest op straat, en de latere, definitie blaastest op het grote apparaat op het politiebureau, en moet de uitslag direct aan de verdachte worden medegedeeld, alsook de mogelijkheid om een tegenonderzoek aan te vragen. Het gaat vaak mis bij de naleving van deze regels, met als gevolg dat de uitslag niet voor het bewijs gebruikt mag worden. Dit kan gevolgen hebben voor zowel de strafzaak als de CBR-zaak. Wanneer aan u een CBR-keuring is opgelegd, kan dit betekenen dat deze beslissing moet worden vernietigd.

Bezwaar en beroep CBR keuring alcohol

cbr Psychiaters

Wanneer aan één van deze voorwaarden is voldaan, en de regels verder zijn nageleefd, heeft het CBR op goede gronden kunnen besluiten dat u moet deelnemen aan de CBR keuring. rijgeschiktheid. Is dat niet geval, dan dient u binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen tegen de beslissing van het CBR.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van de CBR-procedures en weten precies hoe zij u de beste verdediging kunnen bieden. Na aanmelding van uw zaak zal een gespecialiseerde advocaat zo snel mogelijk contact met u opnemen om de zaak met u te bespreken. Vervolgens zal de advocaat onmiddellijk de processtukken bij het CBR opvragen, en in overleg met u de te voeren verdedigingsstrategie bepalen. Bij ons bent u verzekerd van deskundige rechtsbijstand tegen een betaalbaar tarief.

Voorbereiden CBR keuring alcohol

Wanneer het CBR terecht en op goede gronden de verplichting om mee te werken aan de CBR keuring heeft opgelegd, dan kunt u helaas niets anders dan de CBR keuring te ondergaan. Evenwel is ons advies om u goed voor te bereiden op de CBR keuring. Veel van onze clienten dachten zonder problemen door de CBR keuring te komen, omdat ze van zichzelf wisten dat ze geen probleem hadden met alcohol, maar dit bleek een grote vergissing te zijn. De CBR keuring bestaat ook uit een vraaggesprek waarbij u verschillende strikvragen krijgt. Wanneer u zich niet goed voorbereidt op deze vragen, is de kans groot dat u als alcoholmisbruiker wordt aangemerkt, en dat u uw rijbewijs voor minimaal een jaar kwijt bent, met de nodige ellende en kosten van dien.
Informatiebrochure CBR