Vragen over het alcoholonderzoek CBR

De vragen die gesteld worden bij de alcoholtest van het CBR zijn erg moeilijk.

Deze vragen moet u zeker niet onderschatten.

De meeste deelnemers slagen zonder problemen voor het bloedonderzoek, het lichamelijk onderzoek en het psychiatrisch onderzoek, maar falen dan door de strikvragen van de psychiater in het kader van de alcoholtest.

Zonder professionele en grondige voorbereiding op dit onderzoek halen de meeste cli禱nten deze vragen niet bij de eerste poging.

Dit kan betekenen dat u, in geval u faalt, op hoge vervolgkosten kunt rekenen.

Het alcoholonderzoek zit helaas vol strikvragen en valkuilen.

De vragen die de psychiater u stelt tijdens de alcoholtest zijn zo gemeen dat u niet eens alcoholist hoeft te zijn om als alcoholmisbruiker te worden geclassificeerd.

Het is daarom belangrijk dat u de vragen van de CBR-alcoholtest van tevoren goed doorneemt.

Soorten vragen alcoholonderzoek CBR
Soorten vragen alcoholonderzoek CBR

De vragen van de alcoholtest van het CBR hebben als doel om vast te stellen of u aan alcoholmisbruik doet.

Het merkwaardige aan dit proces is dat, volgens de richtlijnen en aanbevelingen, de psychiater u misschien helemaal niet zal geloven.

Er mag van worden uitgegaan dat u niet de waarheid sprak toen u de vragen beantwoordde tijdens de alcoholtest.

De vragen hebben voornamelijk betrekking op de omstandigheden op het tijdstip dat uw voertuig is staande gehouden, uw normale alcoholconsumptie en het bestaan van alcoholproblemen.

Het is zeker niet zo dat u kunt uitleggen dat alles goed met u is.

80% slaagt helaas niet bij de eerste poging voor de CBR-alcoholtest.

80% van de deelnemers zakt voor het CBR-alcoholonderzoek en dat heeft niets te maken met de bloedtest of de andere onderdelen van het psychiatrisch onderzoek van het CBR, maar ligt vooral aan de lastige vragen die de psychiater kan stellen tijdens de CBR-alcoholtest.

In de Benelux zijn er zeker geen 80% alcoholisten en al helemaal geen 80% van de personen die gecontroleerd zijn tijdens het rijden onder invloed zijn echt alcoholist.

Vaak is het 矇矇n incident of hooguit een tweede keer, maar dan bent u nog lang geen alcoholist en dit moet men geloofwaardig aantonen.

Juist daarom kunnen we met zekerheid zeggen: het alcoholonderzoek van het CBR is niet eerlijk en niet in orde.

De verkeerde mensen worden eruit gepikt en bestempeld als alcoholmisbruikers, alleen omdat ze de vragen verkeerd hebben beantwoord.

Wij van CBR VOS bereiden u optimaal voor.

Neem geen risico’s!

Voorbeeldvragen alcoholonderzoek CBR

Voorbeeldvragen alcoholonderzoek CBR

De vragen die u krijgt tijdens de alcoholtest van het CBR zijn zo opgesteld dat u bijna altijd in de val kunt lopen.

Het lijkt bijna alsof het CBR u gewoonweg probeert neer te zetten als alcoholmisbruiker.

Om u een beetje inzicht te geven, zullen we dit kort bespreken.

Bij elk onderzoek rijst de vraag of u uw rijbewijs nodig hebt voor werk of belangrijke sociale activiteiten.

Op deze vraag zult u eerder met ja antwoorden, ook in de hoop dat het CBR dan rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden.

Als u deze vraag echter met ja beantwoordt, kan de psychiater op basis hiervan (deels) tot de diagnose alcoholmisbruik komen.

Het idee hierachter is dat u door te drinken en vervolgens een gemotoriseerd voertuig te besturen onder invloed van alcohol uw rijbewijs bewust op het spel hebt gezet.

Volgens de psychiater duidt dit op een drankprobleem.

Andere strikvragen zijn:

Na hoeveel eenheden voelt u de effecten van alcohol?

Waarom bent u gaan rijden?

Wat hebt u gedronken op de dag van de controle door de politie?

Hoeveel drinkt u normaliter?

Waar kwam u vandaan toen u in de controle terecht bent gekomen en waar wilde u naartoe?

Dit zijn slechts enkele van de strikvragen die tijdens de alcoholtest van het CBR aan u kunnen worden gesteld.

cbr vos

ga hier verder…