Het CBR schrijft onder andere de rijgeschiktheidstest voor in verband met het rijden onder invloed van drugs. Het wordt vaak een CBR drugstest genoemd, maar de term alcoholtest is niet helemaal correct. Het is een psychiatrische CBR rijgeschiktheidstest, waarbij beoordeeld moet worden of de persoon in kwestie lijdt aan drugsgebruik of drugsverslaving, waardoor hij of zij (in principe voor een jaar) rijongeschikt zou zijn.

cbr keuring drugs

Criteria voor het CBR-onderzoek naar drugs

Het CBR kan in de volgende gevallen een rijgeschiktheidsonderzoek gelasten: ivm drugs:
Punt1: Als je als bestuurder in het bezit was van benodigdheden voor drugsgebruik en uit een verklaring van de betrokkene aan de politie blijkt dat deze voor eigen gebruik zijn;
Punt 2: als u als bestuurder in het bezit was van een hoeveelheid verdovende middelen voor persoonlijk gebruik en uit een verklaring van de betrokkene aan de politie blijkt dat deze voor persoonlijk gebruik bestemd zijn;
Punt 3: als je bij de politie bekend staat als drugsgebruiker;
Punt 4: als je bent aangehouden of aangehouden als bestuurder onder invloed van drugs.

Controleer altijd zorgvuldig of aan een van deze punten is voldaan. Is dit niet het geval, neem dan contact op met een gespecialiseerde advocaat van het CBR die namens jou beroep kan aantekenen tegen de beslissing van het CBR om de rijgeschiktheidstest op te leggen.

CBR onderzoek drugs

Het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid ivm drugs wordt uitgevoerd door een psychiater in opdracht van het CBR. U ontvangt een oproeping voor een psychiatrisch onderzoek bij een vaste psychiater van het CBR bij uw in de buurt. Het is belangrijk dat u daar op tijd verschijnt. Het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid ivm drugsgebruik omvat vier onderdelen:

Hoe hoog kan de CDT-waarde zijn?

Urineonderzoek
Het lichamelijk onderzoek
Het psychiatrisch onderzoek
Gesprek met een psycholoog

Voor het gesprek met de keurend psychiater (en diens assistent) moet u verplicht in een potje plassen. Uw urine zal worden onderzocht op de aanwezigheid van bepaalde waarden die duiden op recent gebruik van drugs. In het algemeen is ons advies om in ieder geval tot het urineonderzoek geen drugs te gebruiken. Aan de hand van uw urine kan het drugsgebruik tot enkele maanden voor het urineonderzoek worden vastgesteld.

Urineonderzoek

Wanneer u de laatste tijd regelmatig drugs hebt gebruikt, kan dit blijken uit het urineonderzoek. Dit kan leiden tot een ongeldig verklaring van uw rijbewijs. In de informatiebrochure leggen wij per drug uit hoe lang dit – via de afbraakstoffen – is terug te vinden in uw urine. Ook geven wij advies hoe u er zeker van dat er geen drugs in uw urine wordt aangetroffen.

Lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek omvat niet meer dan een visuele beoordeling door de keurend psychiater. De psychiater let op lichamelijke aanwijzingen drugsgebruik, zoals spuitverwondingen.

Psychiatrisch onderzoek

Welke vragen stelt de psychiater aan het CBR?

Het psychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de Richtlijnen psychiatrisch onderzoek bij volwassenen. Het is verplicht dat dit gedeelte door een psychiater wordt uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat u hooguit enkele minuten een psychiater ziet die een gesprekje met u heeft. De rest van het onderzoek (de anamnese; het vraaggesprek) wordt door een assistent gedaan. Tijdens het psychiatrisch zal met name gekeken worden of u er verzorgd uitziet, hoe u vragen beantwoordt, en of u een psychiatrisch verleden hebt.

Vraaggesprek

Het vraaggesprek vormt het laatste onderdeel van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. Hoewel juist dit onderdeel het beste valt voor te bereiden, gaat het in de meeste gevallen op vraaggesprek fout. Dit komt met name door de vele strikvragen en valkuilen die het onderzoek bevat.
Tijdens het vraaggesprek krijgt u veel vragen over uw drugsgebruik en uw algeheel functioneren. Via deze vragen probeert beoordeelt men of er sprake is van drugstolerantie, onthoudingsverschijnselen, sociaal disfunctioneren, etc.
Al gauw wordt gedacht dat u niet als drugsmisbruiker kunt worden aangemerkt, omdat u ook van uzelf weet dat u geen verslaafde bent. Dat is helaas een misvatting gebleken voor veel van onze cliënten. Het risico op een onjuiste beantwoording van de vragen is groot. Wees daarom voorzichtig, bereid u goed voor.
Onze brochure kan je enorm helpen

Voorbereiden CBR onderzoek rijgeschiktheid

Veel van onze clienten dachten zonder problemen door het onderzoek naar de rijgeschiktheid heen te kunnen komen, ook omdat zij van zichzelf wisten dat zij geen probleem met drugshadden. Dit is echter een grote vergissing! In onze praktijk komen met name clienten die echt geen drugsprobleem hebben, hetgeen ook volgt uit de normale urinewaarden die uit het onderzoek naar voren kwamen. Toch werd hun rijbewijs ongeldig verklaard. En waarom? Omdat zij “verkeerd” hebben geantwoord op de vele strikvragen die tijdens het onderzoek worden gesteld.

Wat veel mensen niet weten is dat u uzelf kunt voorbereiden op deze onderzoeken. Het is belangrijk te weten welke vragen de keurend psychiater zal stellen, waarop de psychiater zal letten tijdens het lichamelijk en medischonderzoek en naar welke waarden onderzoek wordt gedaan tijdens het urineonderzoek.

Wij hebben een uitgebreide informatiebrochure opgesteld waarin wij uitvoerig uitleggen wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid precies inhoudt, waarop u wordt onderzocht, welke vragen er worden gesteld. De informatiebrochure bevat veel tips en waarschuwingen voor (strik)vragen. Wij leggen u de strekking en achtergronden bij de belangrijkste vragen uit zodat u begrijpt waarom de vragen worden gesteld. Dit vergroot de kans dat u uw rijbewijs kunt behouden.
Ons succespercentage van 82,5% is indrukwekkend

cbr vos

ga hier verder…