Het CBR legt het onderzoek naar de rijgeschiktheid o.a. op in verband met rijden onder invloed van alcohol. Men noemt het vaak ook het CBR alcoholonderzoek, maar de term alcoholonderzoek is niet geheel juist. Het gaat om een CBR psychiatrisch onderzoek naar de rijgeschiktheid waarbij beoordeeld moet worden of bij de betrokkene sprake is van alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid waardoor die persoon ongeschikt zou zijn om motorrijtuigen te besturen (in beginsel voor een jaar).
N.B. Het CBR onderzoek alcohol is een ander onderzoek dan het alcoholonderzoek dat door de politie wordt uitgevoerd om vast te stellen of u onder invloed van alcohol hebt gereden.

CBR psychiatrisch onderzoek deugt niet

Criteria CBR onderzoek alcohol

In de meeste gevallen wordt het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd wegens een geconstateerd ademalcoholgehalte van meer dan meer dan 780 μg/l uitgeademde lucht, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,8 ‰.
Naast het geconstateerde alcoholgehalte in het bloed of het ademalcoholgehalte zijn er nog andere criteria voor het CBR om een ondezoek naar de rijgeschiktheid op te leggen:

Indien u in de afgelopen vijf jaar al eerder een onderzoek naar de geschiktheid opgelegd hebt gekregen wegens rijden onder invloed van alcohol

Indien aan u eerder een EMA is opgelegd

Indien u in vijf jaar 3x bent aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol


Indien u bij de politie bekend staat als regelmatig gebruiker van drogerende stoffen


Controleer altijd zorgvuldig of aan een van deze criteria is voldaan. Is dat niet het geval, raadpleeg dan een gespecialiseerde advocaat die namens u bezwaar kan aantekenen tegen de beslissing van het CBR waarbij het onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd. Dit geldt ook voor wanneer u ten onrechte als bestuurder bent aangemerkt of wanneer er fouten zijn gemaakt bij het alcoholonderzoek.
Let er bij het kiezen van je advocaat op dat hij of zij ook gespecialiseerd is in CBR-zaken.

CBR onderzoek alcohol

Hoe lang is alcohol in het bloed aantoonbaar?

Het alcoholgerelateerde rijgeschiktheidsonderzoek van het CBR wordt uitgevoerd door een door het CBR aangewezen psychiater. Je krijgt een oproep voor een psychiatrisch onderzoek bij een vaste CBR-psychiater bij jou in de buurt.
Het CBR onderzoek naar rijgeschiktheid vanwege alcoholgebruik is verdeeld in 4 onderdelen.
Zorg dat je op tijd bent, want de psychiater hecht hier veel waarde aan.

  1. Bloedonderzoek
  2. Lichamelijk onderzoek
  3. Psychiatrisch onderzoek
  4. Vraaggesprek

Bloedtest

De bloedtest zoekt naar verhoogde waarden die wijzen op overmatig alcoholgebruik. De volgende bloedwaarden worden bepaald:

ASAT/ALAT
GAMMA-GT (GGT)
%CDT
MCV (gemiddeld corpusculair volume)

Als je de laatste tijd regelmatig alcohol hebt gedronken, kan dit tijdens de bloedtest worden vastgesteld. Dit kan leiden tot intrekking van je rijbewijs. In de informatiebrochure leggen we uit wat elke bloedwaarde betekent en waar je op moet letten.
We geven ook advies over hoe je je het beste kunt opstellen.

Lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek beperkt zich tot een visuele beoordeling door de onderzoekende psychiater. De psychiater zal letten op lichamelijke tekenen van overmatig alcoholgebruik, zoals de geur van alcohol en trillende handen.
Het uiterlijk van de huid wordt ook onderzocht omdat dit ook kan wijzen op overmatig alcoholgebruik.

Psychiatrisch onderzoek

Het psychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de Richtlijnen psychiatrisch onderzoek bij volwassenen. Het is verplicht dat dit gedeelte door een psychiater wordt uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat u hooguit enkele minuten een psychiater ziet die een gesprekje met u heeft. De rest van het onderzoek (de anamnese; het vraaggesprek) wordt door een assistent gedaan. Tijdens het psychiatrisch zal met name gekeken worden of u er verzorgd uitziet, hoe u vragen beantwoordt, en of u een psychiatrisch verleden hebt.

Vraaggesprek

Het interview is het laatste onderdeel van het CBR rijgeschiktheidsonderzoek. Hoewel je juist op dit onderdeel goed voorbereid moet zijn, gaat het interview in de meeste gevallen mis. Dit komt vooral door de vele strikvragen en valkuilen die in het examen zitten.
Tijdens het gesprek met de CBR-psycholoog krijg je veel vragen over je alcoholgebruik op de dag van aanhouding, je algemene alcoholgebruik en je algemene functioneren. Deze vragen worden gebruikt om te bepalen of je een alcoholtolerantie hebt, ontwenningsverschijnselen, sociaal disfunctioneren, enz.
Het is gemakkelijk om te denken dat je niet als alcoholverslaafde kan worden gecategoriseerd omdat je ook van jezelf weet dat je geen alcoholverslaafde bent. Met onze brochure kun je je optimaal voorbereiden op de dag van het onderzoek.

Wij hebben een uitgebreide informatiebrochure opgesteld waarin wij uitvoerig uitleggen wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid precies inhoudt, waarop u wordt onderzocht, welke vragen er worden gesteld. De informatiebrochure bevat veel tips en waarschuwingen voor (strik)vragen. Wij leggen u de strekking en achtergronden bij de belangrijkste vragen uit zodat u begrijpt waarom de vragen worden gesteld. Dit vergroot de kans dat u uw rijbewijs kunt behouden.

voorbereiding cbr onderzoek